top of page

З досвіду роботи впровадження ідей В.Сухомлинського

Виступи учителів на засіданнях педагогічної ради, круглого столу з питань вивчення і впровадження ідей В.Сухомлинського

1. Пошук інноваційних шляхів впровадження творчої спадщини В.Сухомлинського в навчально - виховний процес.

2.Реалізація ідей В.Сухомлинського на сучасному уроці.

3.Реалізація ідей В.Сухомлинського щодо творчого самоствердження дитини на уроці.

4. Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в процесі формування природознавчої  компетентності учнів.

Бібліотекар Опря Л.О. провела з учнями початкових класів бібліотечні уроки  до 100 річчя  з дня народження В.Сухомлинського.
bottom of page